Privacybeleid

Hoe gaat TO STYLE met je gegevens om?

Privacyverklaring

TO STYLE, gevestigd aan Koffiebos 6, 4661 GM te HALSTEREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website
https://www.tostyle.nl

E-mailadres
info@tostyle.nl
theo.visscher@tostyle.nl

Adres
Koffiebos 6
4661 GM HALSTEREN

Telefoonnummer
0164 – 65 28 47

Persoonsgegevens die TO STYLE verwerkt
TO STYLE verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam;
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die TO STYLE verwerkt
TO STYLE verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras;
– gezondheid;
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Deze gegevens worden niet door TO STYLE opgevraagd. Het gaat alleen om beeldmateriaal. TO STYLE maakt foto’s van mensen, waaronder in ziekenhuizen en bij onderwijsinstellingen en van baby’s & kinderen, echter altijd op aanvraag van de klant/de ouders. Soms is op een foto te zien wat voor ras iemand heeft of is af te leiden hoe iemand zijn gezondheid is en soms zijn personen op de foto jonger dan 16.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tostyle.nl. Desgewenst en indien mogelijk verwijdert TO STYLE deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag TO STYLE persoonsgegevens verwerkt
TO STYLE verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Je te kunnen bellen, tekstberichten te sturen via bijvoorbeeld WhatsApp of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren;
– TO STYLE verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
– De foto’s die gemaakt worden door TO STYLE kunnen worden gedeeld op websites, drukwerk, reclame-uitingen, sociale media, om anderen te informeren over de dienstverlening, tenzij hiervoor geen toestemming gegeven wordt door de klant.

Geautomatiseerde besluitvorming
TO STYLE neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang TO STYLE persoonsgegevens bewaart
TO STYLE bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: 7 jaar vanwege belastingverplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
TO STYLE verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. TO STYLE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het laten afdrukken van jouw foto’s of het versturen van producten per post. Tenzij hiervoor geen toestemming gegeven wordt door de klant, kan gemaakt beeldmateriaal, waaronder foto’s, gebruikt worden op de sociale media, websites en drukwerk van TO STYLE en derden, om andere geïnteresseerden te informeren over de aangeboden diensten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die TO STYLE gebruikt
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer je de website van TO STYLE bezoekt of gebruikmaakt van onze services.
Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze je helpen door je efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door je voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen jou en onze services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die je te zien krijgt, zijn afgestemd op jou en jouw interesses en om statistische gegevens over je gebruik van onze services bijeen te brengen.

De website van TO STYLE maakt gebruik van de volgende soorten cookies:
– ‘sessiecookies’ die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies worden van je apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;
– ‘permanente cookies’ die alleen door de website worden gelezen, voor een bepaalde periode op je computer worden opgeslagen en niet worden verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie je bent, zodat we bijvoorbeeld jouw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat jij je aanmeldt;
– ‘cookies van derden’ die worden ingesteld door andere online services die inhoud verzorgen op een pagina die jij bekijkt, bijvoorbeeld door externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van jou opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. Je kunt de cookies verwijderen door de instructies van je apparaatvoorkeuren te volgen, maar als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren dat bepaalde functies op onze website niet goed werken en kan je ervaring online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over je gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de website toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze website en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt je IP-adres op de dag dat je websites bezoekt, in plaats van je naam of andere informatie die kan worden gebruikt om jouw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over je bezoeken aan deze website heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TO STYLE en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tostyle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

TO STYLE wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe TO STYLE persoonsgegevens beveiligt
TO STYLE neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@tostyle.nl.

Chat openen
1
Hallo!

Álles is bespreekbaar om tot jouw prachtige foto’s, ontwerpen en bedrijfsuitingen te komen!

Laat het mij daarom gerust weten als je een vraag hebt!